Katecheza dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej – 7

  1. Jaka modlitwa rozpoczyna obrzędy Komunii Świętej?
  2. Ile intencji zawiera Modlitwa Ojcze nasz?
  3. Co oznacza znak pokoju?
  4. Co oznacza łamanie Chleba eucharystycznego?
  5. Jakie zadanie mamy do spełnienia po zakończeniu Mszy Świętej?
  6. Do czego wzywa nas Pan Jezus w niedzielnej Ewangelii?
  7. https://www.youtube.com/watch?v=NVJF9Dui6uE
  8. Zapraszam rodziców i dzieci z lampionami na Roraty we wtorki Adwentu o godz. 18.30