Chrzest Święty

DOKUMENTY:

  • akt urodzenia dziecka (odpis z USC)
  • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców lub jeśli nie ma – akt małżeństwa USC
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres)
  • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Termin chrztu świętego uzgadniamy z rodzicami dziecka.