Chrzest Święty

DOKUMENTY:

  • akt urodzenia dziecka (odpis z Urzędu Stanu Cywilnego)
  • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
  • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, wyznanie, zawód, adres zamieszkania)
  • zaświadczenia z parafii zamieszkania chrzestnych o praktykowaniu wiary

PRO MEMORIA DOTYCZĄCA CHRZESTNYCH:

Chrzest Święty udzielany jest generalnie w pierwszą niedzielę miesiąca podczas Mszy Świętej o godz. 12.00.