Intencje mszalne

ZAMÓWIĆ I OFIAROWAĆ MSZĘ ŚWIĘTĄ – TO NAJWIĘKSZY DAR DLA TYCH, KTÓRYCH KOCHAM

Niedziela 10.02.2019      

godz. 09.00           za śp. Sławka

Chyby

godz. 10.30           za śp. Krystynę Józefa Stefana Kozłowiczów

godz. 12.00           z okazji 61 urodzin Ireneusza z podziękowaniem za dar życia i otrzymane łaski i z prośbą o opiekę Bożą i wstawiennictwo św. Józefa

godz. 12.00           za śp. Helenę i Józefa Kośnych

godz. 18.30           za śp. Janinę i Franciszka Woroch

Poniedziałek 11.02.2019

 godz. 18.30           za zmarłych polecanych w rocznych wymieniankach

Wtorek 12.02.2019                           

godz. 18.30           za śp. Lucynę Kopkę – od Moniki z rodzicami

Środa 13.02.2019                               

godz. 18.30           za śp. Władysława Nygę w  31 rocznicę śmierci

Czwartek 14.02.2019 Święto św. Cyryla i Metodego – Patronów Europy

 godz. 09.00           za śp. Kazimierza Lewkowicza i zmarłych z rodziny

Piątek 15.02.2019                                                                          

godz. 18.30           za śp. Marlenę Potocką – od bratowej Małgorzaty z mężem

Sobota 16.02.2019                                             

godz. 18.30           za śp. Edmunda Nowaka  w 1 rocznicę śmierci

godz. 18.30          za śp. Stanisława Szpikowskiego – od rodziny Wańczyk

Niedziela 17.02.2019      

godz. 09.00           za śp. Tadeusza Magierę

godz. 09.00           za śp. Janinę Staszak, Władysławę i Bolesława Kocjan

Chyby

godz. 10.30           za śp. zmarłych z rodzin Kortus i Schmidt

godz. 12.00           za śp. Czesławę Mieloch – od wnuczki Aleksandry z Tomaszem

godz. 12.00           w intencji Parafian

godz. 18.30           za śp. Helenę i Sylwestra Lewandowskich

Poniedziałek 18.02.2019

godz. 18.30           za śp. Jana Freitaga

Wtorek 19.02.2019                           

godz. 18.30           za śp.  Irenę Mielke – od Heleny i Zygmunta Dudkowiaków z rodziną

Środa 20.02.2019                               

godz. 18.30           za śp. Alicję Dolatę – od córki z rodziną

Czwartek 21.02.2019

godz. 09.00           za śp. Alojzego Olszaka

Piątek 22.02.2019 Święto Katedry św. Piotra Apostoła                                                                           

godz. 18.30           z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej

Sobota 23.02.2019 Wspomnienie św. Polikarpa                                               

godz. 18.30           z okazji 17 urodzin Miłosza z prośbą o Boże błogosławieństwo i dalszą opiekę Matki Bożej

godz. 18.30           za śp. Pelagię i Józefa Hałasików