I Komunia

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA

DZIECI PRZYGOTOWUJĄCE SIĘ DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

UCZESTNICZĄ CO NIEDZIELĘ WE MSZY ŚWIĘTEJ O GODZ. 12.00

I W KATECHEZIE PO MSZY

DOKUMENTY:

  • Metryka chrztu, jeśli dziecko nie było ochrzczone w parafii św. Józefa w Baranowie
  • jeśli dziecko nie należy do naszej parafii należy przedstawić zgodę własnego proboszcza na przystąpienie do Pierwszej Komunii Świętej w Baranowie

PRZYGOTOWANIE DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

W PARAFII ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA NMP BARANOWO – 2021/2022

03.09.2021 godz. 19.15       spotkanie organizacyjne z rodzicami w kościele

05.09.2021 godz.12.00       poświęcenie książeczek do Pierwszej Komunii Świętej

W październiku uczestniczą w nabożeństwach różańcowych o godz. 18:00 (od poniedziałku do środy oraz w piątek)

03.10.2021 godz. 12.00     poświęcenie różańców podczas Mszy Świętej

25.10.2021 godz. 19.15      spotkanie z rodzicami w salce parafialnej

30.10.2021 godz. 11.00      spotkanie w salce w sprawie alb komunijnych (miara)

22.11.2021 godz. 19.15      spotkanie z rodzicami w salce parafialnej

W Adwencie uczestniczą w Roratach z lampionami (od poniedziałku do środy oraz w piątek)

05.12.2021 godz. 12.00      poświęcenie medalików podczas Mszy Świętej

09.01.2022 godz. 12.00      poświęcenie świec odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych podczas Mszy Świętej

24.02.2022 godz. 19.15      spotkanie z rodzicami w salce parafialnej

W  Wielkim Poście uczestniczą w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w piątki o godz. 18:00

06.03.2022 godz. 12.00      poświęcenie krzyży podczas Mszy Świętej

25.04.2022 godz. 19.15      spotkanie z rodzicami w salce parafialnej

W maju uczestniczą w nabożeństwach majowych o godz. 18.00 (od poniedziałku do środy oraz w piątek)

09.05.2022 godz. 19.15      spotkanie z rodzicami w salce parafialnej

10-11.05.2022 godz. 16.00 próby liturgiczne dla dzieci w kościele i w salce

12.05.2022 godz. 15.00      Spowiedź Święta dzieci i ich rodzin

15.05.2022 niedziela godz. 12.00  UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

Biały Tydzień po I Komunii Świętej dzieci w albach uczestniczą we Mszy Świętej o 18.30 (16 – 19 maja 2022 poniedziałek – czwartek)

W piątek 20 maja 2022 r. udajemy się z pielgrzymką do Katedry Poznańskiej, aby uczestniczyć o godz. 18.00 we Mszy Świętej. Zakończenie Białego Tygodnia w niedzielę 22.05. 2022 podczas Mszy Świętej o godz. 12.00.

Dzieci Pierwszokomunijne uczestniczą w albach w uroczystości Bożego Ciała (16 czerwca 2022 godz. 12.00) i w Oktawie Bożego Ciała (dziewczynki sypią kwiaty, chłopcy niosą flagi)

Od I piątku czerwca lub września o godz. 17.00 przez kolejne dziewięć miesięcy dzieci przystępują do Spowiedzi Świętej i przyjmują tego dnia Komunię wynagradzającą, aby  zyskać łaskę obiecaną św. Małgorzacie Alacoque podczas objawień Najświętszego Serce Pana Jezusa