Sakrament chorych

  • Odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem w I piątek miesiąca od godz. 9:00.