Pogrzeb

Pogrzeb jest tzw. SACRAMENTALE – czynnością liturgiczną, proszącą o Bożą opiekę

DOKUMENTY:

  • akt zgonu,
  • karta zgonu wystawiona przez lekarza,
  • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (ostatniej Komunii Świętej) jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)