Duszpasterstwo Dorosłych

Chcących pogłębić więź z Panem Bogiem i wspólnotą zapraszamy na spotkania w każdą I niedzielę miesiąca po wieczornej Mszy św. ok 19:15 do salki parafialnej.