Żywy Różaniec

Żywy Różaniec jest parafialną wspólnotą osób, które codziennie odmawiają przynajmniej jedną dziesiątkę różańca. Aby codziennie odmówić cały różaniec (dwadzieścia dziesiątek) – potrzeba dwudziestu osób. Tworzą one tak zwaną Różę różańcową. Każda z tych osób rozważa inne, z góry powierzone, wydarzenia z życia Jezusa i Maryi (tajemnice różańcowe). Choć każdy członek Róży rozważa codziennie tylko jedną tajemnicę, to cała Róża, we wzajemnej łączności duchowej, odmawia cały różaniec. Co miesiąc następuje „zmiana tajemnic” – członkowie Róży otrzymują do rozważania inną tajemnicę – oraz zmiana intencji, w której różaniec jest odmawiany. Zasady te obowiązują na całym świecie od połowy XIX wieku. Ewentualne nieodmówienie wyznaczonej dziesiątki nie oznacza grzechu; jest raczej utratą zasługi.

Do niedawna różaniec składał się z trzech rodzajów tajemnic: radosnych, bolesnych i chwalebnych. Papież Jan Paweł II wzbogacił go o tajemnice światła, które wspominają lata publicznej działalności Jezusa, „aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii”.

Spotkania w I niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 9:00 w kościele.