Małżeństwo

PROCEDURA:

  • w kancelarii biura oczekuje się obojga narzeczonych nie później niż 3 miesiące przed planowanym ślubem, Wiąże się to z koniecznością: ogłoszenia zapowiedzi by sprawdzić publicznie, czy nikt nie ma zastrzeżeń co do małżeńskiej uczciwości kandydatów (inne zobowiązania itp.); przeprowadzenia rozmów kanonicznych, odbycia przez Narzeczonych kursu przedmałżeńskiego.

DOKUMENTY:

  • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu „świeżość” metryki daje pewność, że nie ma mowy o bigamii lub innej nieprawidłowości, ponieważ na metryce chrztu odnotowuje się zawarte małżeństwo kościelne, święcenia lub śluby zakonne, czasem poświadcza się też sakrament bierzmowania,
  • dowody osobiste,
  • ostatnie świadectwo katechizacji,
  • świadectwo bierzmowania (o ile nie odnotowano na metryce chrztu),
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Katechezy przedmałżeńskie dostępne na stronie Duszpasterstwa Rodzin  Archidiecezji Poznańskiej:

Katechezy przedmałżeńskie

Katechezy przedmałżeńskie w formie rekolekcji wyjazdowych