III Niedziela Zwykła

  1. Przeżywamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Polecajmy także w naszych osobistych modlitwach sprawę zjednoczenia wyznawców Chrystusa.
  2. Msze św. w dni powszednie z racji kolędy o godz. 9.00, a Biuro Parafialne czynne tylko w czwartki od 9.30 – 10.30.
  3. Plan kolędy dostępny jest na stronie internetowej, w gablotach i na kartach wyłożonych w kościele. Początek kolędy o godz. 15.30, a w soboty o 14.00. Wodę święconą można zabierać z przedsionka kościoła.
  4. Dzisiaj Po Mszach zbierane są ofiary na Radio Emaus
  5. Zwracam się z prośbą o pomoc w posprzątaniu kościoła w piątek po porannej Mszy do parafian z ulic Spokojnej i Pogodnej.
  6. Polecam nowy numer Przewodnika Katolickiego.
  7. Zmarł śp. Czesław Przybył z Baranowa. Msza pogrzebowa w środę o 12.00 w Baranowie, a po niej pogrzeb na cmentarzu w Przeźmierowie. Wieczny odpoczynek…

O G Ł O S Z E N I E     S P O Ł E C Z N E

Rada Sołecka Baranowa zaprasza najmłodszych mieszkańców na Bal Karnawałowy w niedzielę 4 lutego do świetlicy wiejskiej o godz. 16.00. Bliższe informacje są zamieszczone na plakacie wywieszonym w gablocie.