Życzenia wielkanocne

Kto nam odsunie kamień od wejścia do grobu?

Mk 16,3

Żaden człowiek nie zdoła odsunąć grobowego kamienia,

by pokonać śmierć.

Uczynił to Bóg, który stał się Człowiekiem.

W tę Wielką i Świętą Noc

mamy okazję, aby ze Zmartwychwstałym Chrystusem

 porzucić ciemności naszych grobów,

w których pogrzebał nas grzech.

Zanurzmy się zatem w blasku nowego Życia.

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

życzy

ks. proboszcz Krzysztof Frąszczak