Reorganizacja dekanatu przeźmierowskiego

„Archidiecezja Poznańska jest podzielona na dekanaty, kierowane przez księży dziekanów, mianowanych na określony czas przez Arcybiskupa Poznańskiego. Dziekani zaliczani są do najbliższych współpracowników biskupa diecezjalnego. Urząd dziekański posiada charakter administracyjny i duszpasterski. Dziekan w powierzonym mu okręgu jest odpowiedzialny za działalność duszpasterską i administracyjną podejmowaną przez kapłanów i świeckich. Zadania te spełnia według wskazań i dyrektyw Arcybiskupa Poznańskiego”

Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, utworzył kolejny – czterdziesty trzeci – dekanat w Archidiecezji Poznańskiej: Dekanat komornicki. „Mając na uwadze usprawnienie pracy duszpasterskiej w związku z powstawaniem nowych parafii, niniejszym, po zasięgnięciu zdania zainteresowanych księży dziekanów, ustanawiam z dniem 1 lutego 2018 roku – w roku Jubileuszu 1050-lecia biskupstwa poznańskiego – nowy dekanat komornicki i zmieniam granice wymienionych niżej dekanatów” – czytamy w dekrecie metropolity poznańskiego.

Zmiany terytorialne dotknęły aż siedmiu dekanatów. Dziekanem dekanatu komornickiego został ks. Karol Górawski, proboszcz parafii w Dąbrówce, dotychczasowy dziekan przeźmierowski. Natomiast dziekanem przeźmierowskim abp Gądecki mianował ks. Dariusza Madejczyka z Lusowa.

Dekanat przeźmierowski:
Odłącza się parafie: pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Dąbrówce, pw. św. Faustyny w Plewiskach, pw. bł. Jerzego Popiełuszki w Plewiskach, pw. św. Marcina i św. Wincentego M. w Skórzewie, pw. NMP Królowej Korony Polskiej w Zakrzewie, przyłączając je do dekanatu komornickiego.
Odłącza się parafię pw. św. Jadwigi Śląskiej w Poznaniu, przyłączając ją do dekanatu Poznań-Łazarz.
Przyłącza się parafie w Rokietnicy i w Sobocie z dekanatu szamotulskiego.

Niniejszy dekret wchodzi w życie dnia 1 lutego 2018 roku.