Poświęcenie pojazdów

W sobotę wieczorem i w niedzielę 22 lipca po wszystkich Mszach Świętych będzie miał miejsce obrzęd pobłogosławienia kierowców i pojazdów mechanicznych.  Poświęcenie pojazdów na parkingu przykościelnym przy ulicy Pogodnej i Spokojnej.

 

Modlitwa Kierowcy

Boże, pobłogosław mojej podróży, abym szczęśliwie dotarł do celu. Chroń od niebezpieczeństw na drodze. Zachowaj od wypadków. Ustrzeż mnie, proszę, przed brawurą lub uśnięciem za kierownicą. Daj opanowanie w trudnych sytuacjach na drodze. Naucz mnie wybaczać błędy innych i przyznawać się do własnych. Jezu, który powiedziałeś o sobie: „Ja jestem drogą”, prowadź mnie bezpiecznie po wszystkich drogach mego życia. Święty Krzysztofie, patronie kierowców, módl się za nami.