Jasełka w kościele św. Józefa 19 stycznia 2020 r. godz. 12.00

To, co chcemy pokazać, nie jest typowym koncertem czy spektaklem – to historia narodzenia Boga, opowiedziana słowem, śpiewem i tańcem. W melodiach polskich kolęd zawarta jest radość i tajemnica Tamtej nocy, zaś w tekstach odzwierciedla się wiara, że Jezus rodzi się w naszych sercach oraz pełna oczekiwania nadzieja na Jego powtórne przyjście.

Polskie kolędy i pastorałki przez stulecia stanowiły szkołę wiary, modlitwy, ale też – w czasach zaborów – języka i tradycji. W wielu z nich odnajdujemy rytmy i melodie tańców narodowych – wesołego krakowiaka, rzewnego kujawiaka, żywiołowego oberka czy dostojnego poloneza. Usłyszymy kolędy współczesne, refleksyjne, nastrojowe…

Bardzo chcemy, by i dzisiejsze spotkanie było przede wszystkim spotkaniem ze Słowem, które stało się Ciałem! Niech każda nuta, każdy dźwięk, każde słowo i każdy krok raduje serce i porywa je do Tego, dla Którego wszyscy tu dzisiaj jesteśmy. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój!