I Niedziela Wielkiego Postu

  1. Rozpoczęty w Środę Popielcową Wielki Post jest czasem szczególnej łaski Bożej, z którą mamy podjąć współpracę przez podejmowanie dzieł pokutnych za popełnione grzechy, aby zadośćuczynić wezwaniu Jezusa Chrystusa do nawrócenia.
  2. Nabożeństwa pasyjne w piątek Droga Krzyżowa o 18.00, a w niedzielę o 17.30 Gorzkie Żale. Kazania pasyjne w tym roku głosi ksiądz Dariusz Mazur, ojciec duchowny Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Zapraszam wszystkich do rozważania męki Pana Jezusa, którą podjął dla naszego zbawienia.
  3. Papież Franciszek w najbliższy piątek 23 lutego wzywa wszystkich katolików, do modlitwy i postu w intencji pokoju w Sudanie i Kongo.
  4. W czasie Wielkiego Postu zbierana jest danina diecezjalna na potrzeby naszej Archidiecezji. Koperty wyłożone są przy wejściu do kościoła. Za ofiarność już teraz dziękuje wszystkim parafianom.
  5. Za tydzień zbierane będą ofiary do puszek na cele misyjne podejmowane przez studentów medycyny i lekarzy działających w Stowarzyszeniu „Leczymy z misją”. Zebrane środki przeznaczone będą na zakup niezbędnych lekarstw i aparatury medycznej, potrzebnych do opieki nad chorą ludnością Kenii, gdzie członkowie wspomnianego Stowarzyszenia niosą pomoc medyczną.
  6. Zwracam się z prośbą o pomoc w posprzątaniu kościoła w piątek po wieczornej Mszy do parafian z ulic: Szamotulskiej, Białej i Osiedla.
  7. Po Mszy można nabyć u ministrantów nowy numer Przewodnika Katolickiego.
  8. W minionym tygodniu odbyły się dwa pogrzeby zmarłych: śp. Józefa Kośnego z Chyb i śp. Edmunda Nowaka z Baranowa. Wieczny odpoczynek…

Z A P O W I E D Z I   

WOJCIECH LENARTOWSKI, kawaler, rzymskokatolik, par. św. Józefa, Baranowo

DOROTA PALCZEWSKA, panna, rzymskokatolik., par. św. Józefa, Baranowo

Zapowiedź druga