Katecheza dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej – 8

  1. Proszę nauczyć się do końca roku kalendarzowego na pamięć 10 przykazań Bożych.
https://www.biblijni.pl/modlitwy/7_dziesiec_przykazan.html
  • Proszę zapoznać się z filmem  „Po co 10 przykazań”
  • Co jest potrzebne w każdej dziedzinie ludzkiego życia?
  • Kogo Pan Bóg wybrał, aby wyprowadził Izraelitów z Egiptu?
  • Na podstawie Ewangelii odpowiedz czym udzielał chrztu Jan Chrzciciel, a czym będzie chrzcić Jezus Chrystus?  
  • Roraty dla dzieci i rodziców we wtorek 14 grudnia o godz. 18.30. Dzieci przynoszą lampiony.