Katecheza dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej – 6

  1. Jak nazywa się najważniejsza część Mszy Świętej?
  2. Co znaczy słowo Pascha i Eucharystia?  
  3. Jak nazywa się moment we Mszy Świętej, w którym chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Pana Jezusa?
  4. Kogo przywołuje epikleza?
  5. Wymień uczynki, o których mówi w Ewangelii Pan Jezus, dzięki którym możemy osiągnąć niebo.
  6. https://www.youtube.com/watch?v=dtEw-sqsYrE