XXIV Niedziela Zwykła

  1. Dzisiaj uroczystą Mszą w katedrze zakończyło się w Poznaniu zebranie plenarne Przewodniczących Konferencji Episkopatów Europy. Pamiętajmy w modlitwach o narodach Europy, których korzenie tkwią w chrześcijańskiej tradycji i dziękujmy za dar otrzymanej wiary w Jezusa Chrystusa.
  2. W związku z Synodem Biskupów w Rzymie, który będzie poświęcony młodzieży, nasza parafia organizuje 6 października wyjazd do Warszawy gdzie na stadionie narodowym odbędzie się ogólnopolskie spotkanie młodych. Bliższe informacje dotyczące zapisów dostępne są w gablotach i https://stadionmlodych-parafiabaranowo.konfeo.com
  3. Dzisiaj obchodzimy 52. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Uczmy się odpowiedzialnie z nich korzystać i módlmy się, aby były płaszczyzną ludzkiej komunikacji i nośnikami prawdy. Papieskie orędzie wystosowane na ten dzień jest dostępne na stronie internetowej naszej parafii.
  4. Dzisiaj zbieramy na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Bóg zapłać za złożone ofiary.
  5. W poniedziałek po Mszy wieczornej zapraszam po wakacyjnej przerwie na spotkanie Parafialną Radę Duszpasterską do salki parafialnej.
  6. We wtorek obchodzić będziemy święto św. Stanisława Kostki. W tym dniu swoje imieniny obchodzić będzie Arcybiskup Metropolita Stanisław Gądecki, który będzie przewodniczył Mszy koncelebrowanej we wtorek w katedrze o godz. 10.00 na którą serdecznie nas zaprasza. Pamiętajmy o Pasterzu naszej diecezji w naszych modlitwach.
  7. W piątek po Mszy wieczornej proszę o pomoc w posprzątaniu kościoła Parafian z ulic: Szamotulskiej, Białej i Osiedla Kolorowego.
  8. Po Mszy można nabyć nowy numer Przewodnika Katolickiego oraz Mały Przewodnik

Z A P O W I E D Z I*

KRZYSZTOF DĘBIŃSKI, wolny, rzymskokatolik, par. św. Józefa – Baranowo

NATALIA HAŁAJKO, wolna, rzymskokatolik, par. św. Józefa – Baranowo

Zapowiedź druga

*Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe dotyczące zapowiedzi przedślubnych zawarte na stronie parafii  p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Baranowie umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą.