Żywy Różaniec – wymiana tajemnic

W związku z panującą epidemią koronawirusa i niemożliwością spotkań duszpasterskich przekazuję drogą elektroniczną informacje dotyczące intencji na miesiąc kwiecień. Proszę, aby modląc się każdy rozważał następną tajemnicę Różańca Świętego.

Intencja powszechna na kwiecień o wyzwolenie z uzależnień

Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień uzyskały dobrą pomoc i towarzyszenie.

Wypraszajmy powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii