Życzenia wielkanocne

Wielkanoc A.D. 2018

„Przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie”. Rz 6, 4

 

 

Zmartwychwstały Pan przez chrzest święty wszczepił każdego w swoje Mistyczne Ciało, dlatego wzywa nas:

Powstań z martwych, albowiem jestem Życiem umarłych.

Powstań, który jesteś moim obrazem uczynionym na moje podobieństwo.

Powstań, wyjdźmy stąd. Ty bowiem jesteś we Mnie, a Ja w tobie, jako jedna i niepodzielna osoba”.

Życzę, wszystkim moim Parafianom, aby opromieniał nas blask Zmartwychwstania i każda oraz każdy z nas

kroczył przez swoje życie w świetle Bożej prawdy.

                                                                                                                                                                              ks. Krzysztof Frąszczak

                                                                                                                                                                                              proboszcz