Zawierzenie świata św. Józefowi przez papieża Franciszka

Zawierzam wstawiennictwu Świętego Józefa, Opiekuna Najświętszej Rodziny, każdą rodzinę. On, cieśla z Nazaretu niejednokrotnie w swoim życiu doświadczał niepewności i goryczy, troski o jutro, ale zawsze potrafił w chwilach ciemności, dać się prowadzić woli Bożej. Ochraniaj nas, Święty Opiekunie. Oświecaj odpowiedzialnych za wspólne dobro, aby potrafili tak jak Ty zaopiekować się tymi, których powierzono ich odpowiedzialności. Daj mądrość tym wszystkim, którzy poszukują właściwych środków dla zdrowia sióstr i braci. Wspieraj tych, którzy ponoszą ofiarę na rzecz potrzebujących: wolontariuszy, pielęgniarzy, lekarzy, którzy są na pierwszej linii, aby leczyć chorych, kosztem własnego bezpieczeństwa. Błogosław, Święty Józefie, Kościołowi, uczyń Go znakiem Twojego światła i Twojej dobroci. Towarzysz, Święty Józefie, rodzinom za sprawą Twojego rozmodlonego milczenia, buduj harmonię między rodzicami i dziećmi, zwłaszcza najmniejszymi. Ochroń osoby starsze przed samotnością. Spraw, aby nikt nie był pozostawiony w desperacji, osamotnieniu i zniechęceniu. Pociesz najbardziej kruchych, dodaj otuchy tym, którzy się chwieją, wstawiaj się za biednymi. Wraz z Dziewicą Matką, przyzywaj Pana, by uwolnił świat od każdego rodzaju pandemii. Amen.