Wprowadzenie relikwii św. Siostry Faustyny

W Święto Bożego Miłosierdzia zostały uroczyście wprowadzone do naszego kościoła relikwie pierwszego stopnia św. Siostry Faustyny Kowalskiej, Apostołki Bożego Miłosierdzia i został poświęcony nowy Jej wizerunek.

Święta Siostro Faustyno, módl się za nami!