Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej cz. 1

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA W BARANOWIE W 2020 ROKU

Zgodnie z ustaleniami podczas spotkania z rodzicami, którzy chcą aby ich dzieci przystąpiły do Pierwszej Komunii w małych grupach, a które odbyło się  w kościele 24 maja informuję, że z uwagi na panującą epidemię w tym roku ustaliliśmy następujące terminy:

13 czerwca 2020       –  godz. 12.00

20 czerwca 2020       –  godz. 12.00

27 czerwca 2020      –  godz. 14.00

04 lipca 2020             –  godz. 12.00

18 lipca 2020 – godz. 12.00

12 września 2020     –  godz. 13.00

Pomimo zniesienia limitów liczby uczestniczących w liturgii na prośbę rodziców pozostajemy jednak przy ustalonych pięciu terminach.

Dekret Arcybiskupa zezwala na przywrócenie spotkań duszpasterskich. Dlatego w sobotę 6 czerwca o godz. 10.00 odbędzie się w  kościele spotkanie dzieci wraz z rodzicami. Od godz. 11.00 będzie można odebrać w salce parafialnej zamówione alby komunijne. 

Z uwagi na naukę zdalną i zawieszone spotkania z dziećmi i rodzicami od 15 marca br. proszę, aby rodzice osobiście przygotowali dzieci do Pierwszej Komunii Świętej. W książeczce Przyjdź Panie Jezu, które posiadają dzieci znajduje się Mały katechizm (od. str. 13). Dzieci powinny znać:

Sześć prawd wiary

Dziesięć przykazań Bożych

Dwa przykazania miłości

Pięć przykazań kościelnych

Pięć warunków dobrej spowiedzi

Trzy cnoty Boskie

Siedem grzechów głównych

oraz modlitwy:

Modlitwa Pańska

Uwielbienie Trójcy (Chwała Ojcu …)

Akt wiary, nadziei, miłości i żalu

Pozdrowienie Anielskie (Zdrowaś Maryjo…)

Pod Twoją obronę

Aniele Stróżu 

Rodzice także zobowiązani są do przygotowania własnych dzieci do pierwszej Spowiedzi Świętej, która będzie w przeddzień uroczystości Pierwszej Komunii Świętej. Rachunek sumienia w dwóch wersjach można znaleźć w wspomnianej wyżej książeczce do nabożeństwa (od str. 89 do 109). Natomiast przebieg Spowiedzi zamieszczony jest od str. 110 do 113.  

Rodzice poszczególnych grup powinni uzgodnić ze sobą i proboszczem następujące kwestie:

przygotowanie i wystrój kościoła (sprzątanie, kwiaty itp.)

wyznaczenie jednej osoby, która będzie robić zdjęcia podczas uroczystości

przygotowania liturgii (prośba rodziców, czytania, psalm, modlitwa wiernych, procesja z darami, podziękowania) 

daru ołtarza dla parafii

        PIEŚNI DO WYĆWICZENIA NA UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII

PROŚBA RODZICÓW O UDZIELENIE KOMUNII ŚWIĘTEJ DZIECIOM

(wzór – można ułożyć własnymi słowami)

(MAMA)

  Księże Proboszczu!

            Pan Jezus kochał dzieci. Powiedział do apostołów: „pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”. Wiedziały o tym matki i przynosiły do Niego swoje pociechy, a On je błogosławił. Dziś przyprowadzamy do parafialnej świątyni nasze dzieci, które przez chrzest zostały włączone do Kościoła. Przez lata rozwijaliśmy w ich sercach wiarę, poprzez wspólną modlitwę i rozmowy o Panu Bogu, udział w niedzielnej Eucharystii i w lekcjach religii, a nade wszystko poprzez przykład chrześcijańskiego życia.

W wypełnianiu tych zobowiązań chrzcielnych pomagali nam rodzice chrzestni, którzy i dziś są tu z nami, bo wiedzą jak ważna jest modlitwa w chwili, kiedy nasze dzieci poprzez pierwsze spotkanie z Jezusem w Komunii Świętej rozpoczną nowy etap swego chrześcijańskiego życia.

(TATA)

Dziś wobec zgromadzonej tutaj wspólnoty prosimy cię, Księże Proboszczu, abyś w czasie tej uroczystej Mszy Świętej udzielił naszym dzieciom Pierwszej Komunii Świętej. Pragniemy, aby nasze dzieci od dziś jak najczęściej spotykały się z Jezusem przyjmując Go w Eucharystii. Obiecujemy wspierać nasze dzieci w umacnianiu ich wiary, aby kochały Pan Boga, bo wtedy będą prawdziwie szczęśliwe. Wraz z chlebem i winem składamy nasze radości i smutki, naszą przyszłość i nieznane jutro. Wszystkich zgromadzonych w tej świątyni prosimy o modlitwę w intencji naszych dzieci.

MODLITWA WIERNYCH

Módlmy się za Kościół Chrystusowy, papieża Franciszka, biskupów i kapłanów, aby Dobry Bóg dzięki ofiarnej posłudze pasterzy Kościoła prowadził wszystkich powierzonych im ludzi do wiecznego zbawienia.

Ciebie prosimy….

Módlmy się za naszych rodziców, rodzeństwo, chrzestnych, dziadków i naszych drogich gości, aby Pan Bóg miał ich w swojej opiece i wspierał ich swoimi darami, których udziela ludziom w sakramentach świętych.

Ciebie prosimy…

Módlmy się za naszych nauczycieli, wychowawców i katechetów, którzy uczą nas życia i prawdy, aby ich miłość, poświęcenie i trud włożony w kształtowanie naszych dziecięcych serc Bóg hojnie wynagrodził swą łaską.

Ciebie prosimy…

Módlmy się za wszystkich chorych o łaskę zdrowia dla nich, za wszystkich którzy leczą i otaczają ich opieką oraz o ustanie panującej w świecie epidemii, która oddziela nas od Pana Boga i bliźnich.

Ciebie prosimy…   

Módlmy się za wszystkie dzieci, które dzisiaj po raz pierwszy przyjmą Chrystusa w Komunii Świętej, aby zawsze żyły w przyjaźni z Jezusem  Eucharystycznym.

Ciebie prosimy…

Módlmy się za nas wszystkich tu zgromadzonych, abyśmy biorąc udział we Mszy Świętej pamiętali o słowach Pana Jezusa, który prosi nas, abyśmy z miłością przyjmowali Go do swoich serc w Komunii Świętej.

Ciebie prosimy…

PODZIĘKOWANIA DZIECI

PODZIĘKOWANIA DLA JEZUSA

Kochany Jezu tak bardzo chciałem, abyś był ze mną był, ale zrozumieć nie mogłem, jak w moim sercu tak małym mieszkać możesz Ty, wielki Boże. Jakże Cię moje serce pomieścić może. A Ty  przyszedłeś w postaci Chleba, w maleńkiej Hostii białej. Bardzo Cię kocham, mój Jezu, całym mym sercem. Pozwól więc, gdy jesteś ze mną, że prośbę Ci swą przekażę, ustrzeż mą duszę od grzechu, a zawsze będziemy razem.

PODZIĘKOWANIE DLA KSIĘDZA PROBOSZCZA

Drogi Księże Proboszczu, dziękujemy za to, że dałeś nam dzisiaj Pana Jezusa w Komunii Świętej, Cieszymy się, że w tym niezwykłym dla nas dniu byłeś przy nas. Bardzo cenimy sobie Twoją troskę o nas i serce, jakie włożyłeś w przygotowanie nas do spotkania z Panem Jezusem w sakramentach pokuty i Eucharystii. Drogi Księże Proboszczu, obiecujemy naszą gorącą modlitwę w twojej intencji. Będziemy prosić dla Ciebie o Boże błogosławieństwo o siły  potrzebne do radosnej pracy dla Pana Jezusa, o to, aby przyniosła ona wiele dobra całej naszej parafii.

PODZIĘKOWANIE DLA RODZICÓW

Kochani Rodzice, jesteśmy szczęśliwi, że was mamy. Wiemy, że każdego dnia otaczacie nas miłością, bo kto jak Wy potrafi kochać wielkim sercem. Może nie zawsze mówimy wam, że Was kochamy, ale przecież nosimy Cię Mamo i Tato w naszych sercach jak największy skarb. Dzisiejsza uroczystości Komunii Świętej jest także Waszym świętem, bo to Wy przyprowadziliście nas do Pana Jezusa. Od chrztu świętego prowadzicie nas do świątyni, która jest domem Boga. Od Was uczymy się modlić, pod Waszą opieką odrabialiśmy lekcje z religii. Tak wiele uczyniliście dla nas. Dlatego pragniemy dzisiaj Wam powiedzieć kochamy Was.

PODZIĘKOWANIE DLA KATECHETÓW

Pragniemy także podziękować naszym drogim katechetom. Dziękujemy za to, że nie zabrakło Wam cierpliwości, że pomagaliście nam z miłością i czyniliście wszystko, żeby ten dzień był dla nas radosny i bardzo uroczysty. To dzięki Wam wiemy dużo więcej o Panu Jezusie. Wiemy, że On kocha każdego z nas, że pragnie naszego szczęścia i zbawienia, że warto szukać w Nim Przyjaciela. Dzisiaj, w dniu Pierwszej Komunii Świętej, nie tylko to wiemy, ale także czujemy całym sercem. Prosimy, abyście dalej nam pomagali żyć w przyjaźni z Panem Jezusem.

PODZIĘKOWANIE DLA GOŚCI

Drodzy Goście, jest nam bardzo miło, że przybyliście na nasze święto i razem z nami dzielicie radość z przyjścia do nas Pana Jezusa w Komunii Świętej. Wiemy, że modliliście się za nas całym sercem: babcie, dziadkowie, rodzeństwo, rodzice chrzestni, krewni, przyjaciele. Wasza pomoc i życzliwość towarzyszyła nam od samego początku w przygotowaniu do uroczystej Pierwszej Komunii Świętej. Wdzięczni za to, składamy obietnicę, że będziemy pamiętać o Was w naszych modlitwach. Wszystkim tutaj w kościele mówimy z wdzięcznością: Bóg zapłać.