Nowy biskup w Poznaniu

Umiłowani Archidiecezjanie!

Z radością przekazuję Wam informację o komunikacie Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, który otrzymałem dnia 15 listopada 2021 roku. Jego treść brzmi następująco:

„Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Jana GLAPIAKA, przewodniczącego referatu prawnego kurii metropolitalnej w Poznaniu, biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej i przydzielił mu stolicę tytularną Bisica”.

Nasz Ksiądz Biskup Nominat urodził się 26 grudnia 1959 r. w Lesznie. Ochrzczony został 10 stycznia 1960 r. w parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Michała Archanioła
w Górce Duchownej. Po formacji w Arcybiskupim Seminarium Duchownym i studiach
na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu 24 maja 1984 r. przyjął święcenia kapłańskie.

Był wikariuszem w parafii pw. Wniebowzięcia Matki Bożej i św. Michała w Wieleniu nad Notecią i parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Poznaniu. W latach 1989-1993 odbył studia doktoranckie z zakresu prawa kanonicznego na Uniwersytecie Navarra
w Pamplonie w Hiszpanii, uwieńczone rozprawą doktorską.

W Archidiecezji Poznańskiej pełnił funkcję wicedyrektora Księgarni św. Wojciecha, Ojca Duchownego w Arcybiskupim Seminarium Duchownym, kanclerza oraz rzecznika prasowego Kurii Metropolitalnej w Poznaniu, referenta Wydziału Prawnego i do spraw Sakramentów Świętych Kurii Metropolitalnej w Poznaniu, duszpasterza Środków Społecznego Przekazu. Jest kanonikiem gremialnym Metropolitalnej Kapituły Katedralnej
w Poznaniu oraz członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów Archidiecezji Poznańskiej, a także obrońcą węzła małżeńskiego w Sądzie Metropolitalnym w Poznaniu.

Szczególnie bliska jest mu działalność na polu mariologicznym. Od roku 2002 jest referentem do spraw Sanktuariów i Pielgrzymek w Kurii Metropolitalnej w Poznaniu oraz Archidiecezjalnym Duszpasterzem Wspólnot Żywego Różańca, a od 2012 roku Asystentem Kościelnym kwartalnika „Królowa Różańca Świętego”.

Od 2002 roku jest Przewodniczącym Wydziału Prawnego i Dyscypliny Sakramentów Kurii Metropolitalnej w Poznaniu oraz od 2015 roku delegatem Arcybiskupa Poznańskiego do spraw ochrony dzieci i młodzieży.

Dzieląc się radością z nominacji biskupiej Księdza Doktora Jana Glapiaka, gorąco proszę wszystkich Archidiecezjan o modlitwę w intencji Księdza Biskupa Nominata. Jednocześnie serdecznie zapraszam na uroczystość przyjęcia sakry biskupiej, która odbędzie się w IV Niedzielę Adwentu, dnia 19 grudnia br. o godz. 15.00 w Katedrze Poznańskiej.

                        Z serca wszystkim Wam błogosławię!

                                                                                              † Stanisław Gądecki

                                                                                  Arcybiskup Metropolita Poznański