Transmisja liturgii parafialnej w Wielkim Tygodniu i w Oktawie Wielkanocnej

  • Adres mailowy parafii umożliwiający udział w transmisji Mszy Świętej sprawowanej w parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Baranowie
    • https://www.facebook.com/search/top/?q=parafia%20%C5%9Bw.%20j%C3%B3zefa%20oblubie%C5%84ca%20nmp%20w%20baranowie&epa=SEARCH_BOX