Katecheza dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej – 5

  1. Z którego miejsca przenoszone są dary ofiarne na ołtarz?
  2. Wymień co składa się na korporale na ołtarzu.
  3. Jaką modlitwę odmawia kapłan unosząc nad ołtarzem patenę i kielich?
  4. Ja nazywają się naczynia, w których przynosi się do ołtarza wino i wodę?
  5. Co oznacza zmieszanie w kielichu wina i wody?
  6. Ile talentów w Ewangelii otrzymali słudzy od swego Pana?
  7.  https://www.youtube.com/watch?v=nqhl9NYxWV4