Katecheza dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej – 4

1. Podaj skąd odbywa się liturgia Słowa.

2. Wymień elementy składające się na liturgię Słowa.

3. Jak brzmiało najważniejsze przykazanie w Starym Testamencie?

4. Wymień imiona autorów czterech Ewangelii.

5. Na jakich częściach ciała robimy znak krzyża przed czytaniem Ewangelii?

6. Ile było panien w dzisiejszej Ewangelii i co trzymały w rękach?

7. https://www.youtube.com/watch?v=8YadjXPTbqA