Katecheza dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej – 3

  1. Wymień czym możemy zgrzeszyć.
  2. Jak się nazywa modlitwa, którą ksiądz zanosi do Boga w imieniu wszystkich zgromadzonych na Mszy Świętej?
  3. Ile razy uderzamy się w pierś mówiąc moja wina?
  4. Co oznacza słowo amen?
  5. Podaj z dzisiejszej Ewangelii ile jest błogosławieństw? link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=pjWju3mhx2o