Katecheza dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej – 13

KATECHEZA 13

  1. Obejrzyj film i odpowiedz na poniższe pytania
  • Czym jest Msza Święta?
  • Kiedy i gdzie ustanowił Pan Jezus Eucharystię?
  • Na czym polega transsubstancjacja?
  • Kiedy i gdzie dokonał się w Polsce w XX wieku cud eucharystyczny?
  • Czym jest hostia i wino po przeistoczeniu?
  • Kogo uzdrowił Jezus w dzisiejszej Ewangelii?