Katecheza dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej – 12

KATECHEZA 12

Obejrzyj film i odpowiedz na poniższe pytania.

  1. Na czym polega adoracja eucharystyczna?
  2. W czym wystawiony jest Najświętszy Sakrament?
  3. Co powiedział o adoracji św. Alfons Maria Liguori?
  4. Czego Pan Bóg dokonuje z człowiekiem podczas adoracji?
  5. Podaj nazwisko ateisty, który się nawrócił dzięki adoracji.
  6. Gdzie Pan Jezus nauczał i czego dokonał w dzisiejszej Ewangelii?