Katecheza dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej – 11

Katecheza 11

  1. Obejrzyj film i odpowiedz na poniższe pytania.
  • Ile jest sakramentów świętych w Kościele?
  • Podaj definicję sakramentu.
  • Kto ustanowił sakramenty?
  • Wymień jakie sakramenty należą do sakramentów uzdrowienia?
  • Czego zawsze sakrament udziela człowiekowi?
  • Czego oczekuje od nas Pan Bóg udzielając nam sakramentów?
  • Podaj imiona Apostołów z dzisiejszej Ewangelii, których powołał Pan Jezus.