Katecheza dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej – 2

  1. Proszę odpowiedzieć co oznacza łacińskie słowo tabernakulum.
  2. Co informuje, że Pan Jezus jest obecny w tabernakulum?
  3. Proszę wymienić trzy miejsca znajdujące się w prezbiterium.
  4. Które przykazanie uznał Pan Jezus w Ewangelii za największe?

Rozpoczął się ostatni tydzień października, miesiąca różańcowego, zapraszam do udziału w nabożeństwie

link do filmu: