Katecheza dla dzieci przygotowujących się do Pierwsze Komunii Świętej – 20

  1. Jaką niedzielę obchodzimy po raz 13 w dniu dzisiejszym?
  2. Jakimi słowami Zmartwychwstały Chrystus pozdrowił swoich uczniów?
  3. Co podali uczniowie Panu Jezusowi do zjedzenia?
  4. Podaj z jakich części składa się liturgia Słowa we Mszy Świętej.

OGŁOSZENIE

  1. Proszę wraz z dziećmi zacząć ćwiczyć śpiew poniższych pieśni, które będą śpiewane podczas uroczystości Pierwszej Komunii Świętej.
  2. Proszę rodziców, którzy nie dostarczyli jeszcze metryki chrztu lub zgody na Pierwszą Komunię poza własną parafią, aby to uczynili do jak najszybciej. Ostateczny termin to 30 kwietnia.