Informacje duszpasterskie w czasie zagrożenia epidemicznego

W związku z ogłoszeniem dzisiaj na terenie Polski zagrożenia epidemicznego przekazuję Szanownym Parafianom następujące informacje dotyczące organizacji życia parafialnego w tym okresie w naszej wspólnocie:

podczas Mszy Świętej w kościele może przebywać maksymalnie 50 osób;

z tego powodu Msze niedzielne będą odprawiane tylko w kościele w Baranowie: sobota 18.30; niedziela 9.00; 10.30; 12.00; 18.30;

do 29 marca została udzielona przez Arcybiskupa Poznańskiego dyspensa od obowiązku uczestniczenia we Mszy niedzielnej dla wszystkich wiernych;

uczestniczący w liturgii mszalnej przekazują znak pokoju przez skłon;

biskupi zalecają przyjmowanie Komunii Świętej na rękę;

zawieszone zostają nabożeństwa pasyjne: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali;

odwołane są katechezy parafialne dla dzieci, młodzieży i ich rodziców;

19 marca odwołana zostaje uroczystość odpustowa ku czci św. Józefa Oblubieńca NMP – patrona naszej parafii;

nieczynne będzie Biuro Parafialne;

kropielnice z wodą święconą w wejściu do kościoła są opróżnione.