Bierzmowanie 2018

W piątek 9 marca 2018 roku Jego Ekscelencja biskup Damian Bryl udzielił 27 uczniom klasy III gimnazjalnej sakramentu bierzmowania. Niech obfite dary Ducha Świętego, którymi zostali napełnieni pomagają kroczyć tym młodym ludziom drogą Ewangelii Chrystusa przez całe życie.