XXIII Niedziela Zwykła

  1. Od czwartku do niedzieli w Poznaniu odbędzie się Zebranie Plenarne Przewodniczących Konferencji Episkopatów Europy, o czym usłyszeliśmy w liście pasterskim. Arcybiskup Metropolita zaprasza wiernych do udziału we wspólnej modlitwie z biskupami Europy w intencjach naszego kontynentu i Kościoła.
  2. W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy VIII Tydzień Wychowania pod hasłem „Młodzież, wiara i rozeznanie powołania”. Módlmy się w intencji młodego pokolenia, aby pociągnięte dobrym przykładem swoich rodziców wyrośli na dobrych chrześcijan i Polaków. Módlmy się także w intencjach zbliżającego się Synodu Biskupów, który w przyszłym miesiącu w Rzymie będzie obradował na temat młodzieży.
  3. W związku z Synodem nasza parafia organizuje 6 października wyjazd do Warszawy gdzie na stadionie narodowym odbędzie się ogólnopolskie spotkanie młodych. Bliższe informacje dotyczące zapisów dostępne są na plakatach wywieszonych w gablotach.
  4. W przyszłą niedzielę zbierać będziemy ofiary na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
  5. W tym tygodniu Biuro Parafialne będzie nieczynne
  6. W czwartek 13 września zapraszam na nabożeństwo fatimskie o godz. 21.00.
  7. W piątek obchodzić będziemy święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
  8. W piątek po Mszy wieczornej proszę o pomoc w posprzątaniu kościoła Parafian z ulic: Wspólnej, Klonowej i Parkowej.
  9. Po Mszy można nabyć nowy numer Przewodnika Katolickiego oraz Mały Przewodnik.
  10. Zmarł nasz parafianin śp. Antoni Sowiński z Baranowa. Pogrzeb odbył się w piątek w Poznaniu. Wieczny odpoczynek…

O G Ł O S Z E N I A   S P O Ł E C Z N E

Sołtys i Rada Sołecka Baranowa serdecznie zapraszają mieszkańców dniu 15 września na festyn rodzinny do świetlicy wiejskiej przy ul. Spokojnej 2b. Od godziny 15.00 zabawy dla dzieci, a od 18.00 biesiada przy muzyce.

W imieniu organizatora 73 akcji krwiodawstwa składam serdeczne podziękowania Szanownym Parafianom, którzy odpowiedzieli na apel i oddali w minioną sobotę krew. Zgłosiło się 128 osób, krew mogło oddać 95 w tej liczbie było 27 pań. 3 osoby zapisały się do bazy dawców szpiku. Podczas ostatniej akcji oddano 43 litry krwi, a w sumie przez 73 edycje zebrano 4390 litrów krwi.

Z A P O W I E D Z I*

KRZYSZTOF DĘBIŃSKI, wolny, rzymskokatolik, par. św. Józefa – Baranowo

NATALIA HAŁAJKO, wolna, rzymskokatolik, par. św. Józefa – Baranowo

Zapowiedź pierwsza

*Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe dotyczące zapowiedzi przedślubnych zawarte na stronie parafii  p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Baranowie umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą.