XXII Niedziela Zwykła

 1. Obchodzimy dzisiaj 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy w naszych modlitwach o ofiarach tej strasznej wojny i módlmy się w intencjach pokoju na świecie.  
 2. Dzisiaj po Mszy o 9.00 spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca, a po Mszy wieczornej Ruch Rodzin Nazarateńskich zaprasza osoby pragnące pogłębić swoją więź z Panem Bogiem i Maryją na spotkanie w salce przy Biurze Parafialnym.
 3. Dzisiaj na Jasnej Górze odbywają się dożynki. Dziękuję za wieniec dożynkowy i apeluję, abyśmy wdzięczni Bogu za pokarm, walczyli z plagą marnowania i wyrzucania żywności.    
 4. W poniedziałek o godz. 8.15 zapraszam uczniów Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Baranowie na Mszę Świętą rozpoczynającą nowy rok szkolny.
 5. W poniedziałek po Mszy wieczornej zapraszam Duszpasterską Radę Parafialną na spotkanie do salki parafialnej.  
 6. We wtorek o 19.15 spotkanie organizacyjne dla uczniów klas siódmych, którzy chcą rozpocząć przygotowanie do sakramentu bierzmowania.
 7. W Biurze Parafialnym można zamawiać intencje mszalne na drugie półrocze.
 8. Katecheza chrzcielna dla rodziców i chrzestnych dzieci, które we wrześniu przystąpią do sakramentu chrztu odbędzie się w środę o 19.15 w salce przy Biurze Parafialnym.
 9. W pierwszy piątek miesiąca odwiedziny chorych z posługą sakramentalną od godz. 9.00. Natomiast Msza w intencji chorych z obrzędem namaszczenia odbędzie się 15 września o godz. 9.00. Po Mszy można zabierać karteczki dla tych którzy chcą przyjąć ten sakrament. Proszę także rodziny o umożliwienie przybycia do kościoła swoim chorym.
 10. W pierwszy piątek okazja do spowiedzi zwłaszcza dla rozpoczynających nowy rok nauki dzieci i młodzieży od 17.00-18.30 połączona z adoracją Najświętszego Sakramentu i Komunią wynagradzającą. Od września tego roku w każdy piątek będzie adoracja Najświętszego Sakramentu od 18.00-18.30 z Koronką do Miłosierdzia Bożego.
 11. W piątek po Mszy wieczornej proszę o pomoc w posprzątaniu kościoła Parafian z ulic: Wypoczynkowej i Nad Miedzą.
 12. W pierwszą sobotę o 9.00 zapraszam na nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP           
 13. Po Mszy można nabyć Przewodnik Katolicki.     

ks. Krzysztof Frąszczak

Z A P O W I E D Z I*

MAREK GREWLING, kawaler, rzymskokatolickie, par. św. Józefa, Baranowo

AGNIESZKA OSIŃSKA,panna, rzymskokatolickie, par. św. Józefa, Baranowo    

Zapowiedź pierwsza

*Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe dotyczące zapowiedzi przedślubnych zawarte na stronie parafii  p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Baranowie umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą.

O G Ł O S Z E N I A     S P O Ł E C Z N E

W piątek 6 września o godz. 19.00 odbędzie się plenerowy koncert w parku przy Kasztanowym Pałacu w Swadzimiu (dawny Pałac Plucińskich), na który zapraszają organizatorzy. Wystąpią artyści Bokun Kościuszko Duo, grający na gitarze i oboju. Oprócz wysłuchania koncertu będzie okazja, aby ujrzeć nowe oblicze pałacu, gruntownie odrestaurowanego. Wstęp wolny