XV Niedziela Zwykła

  1. Wczoraj dotarła na Jasną Górę 89 Piesza Pielgrzymka Poznańska.  Wzięło w niej udział prawie 1000 pielgrzymów podzielonych na 12 grup. Wiele osób także uczestniczyło duchowo w pielgrzymowaniu do Matki Bożej Jasnogórskiej.
  2. Okazja do spowiedzi pół godziny przed Mszą z wyjątkiem środy.
  3. Biuro Parafialne czynne będzie w tym tygodniu tylko w poniedziałek od 17 do 18.
  4. Za tydzień obchodzić będziemy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych, ustanowiony przez papieża Franciszka. Otoczmy te osoby naszą życzliwością i modlitwą.
  5. Również za tydzień z racji wspomnienia św. Krzysztofa po wszystkich Mszach Świętych błogosławieństwo kierowców i pojazdów mechanicznych. Składane ofiary będą przeznaczone na zakup środków lokomocji dla pracujących na misjach.
  6. Trwają przygotowania do remontu kaplicy w Chybach. W minionym tygodniu oglądała świątynię pani konserwator z Poznania. Natomiast w tym tygodniu trzeba uregulować drugą ratę w kwocie 28 782 złotych za przygotowywany projekt i dokumentację remontu kaplicy. Dziękuję jednej rodzinie z Chyb za złożoną na ten cel ofiarę 3000 zł oraz dwóm rodzinom, które złożyły zlecenie stałe i co miesiąc przekazują swą ofiarę na utworzone subkonto na którym znajduję się obecnie 2216 zł.       
  7. Po Mszy można nabyć nowy Przewodnik Katolicki.           

Z A P O W I E D Z I *

Jan ŚMIEŁOWSKI,kawaler, rzym-kat., parafia św. Józefa, Baranowo   

Marianna KARWACKA, panna, rzym-kat., parafia Ducha Świętego, Antoninek    

Zapowiedź druga

*Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe dotyczące zapowiedzi przedślubnych zawarte na stronie parafii  p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Baranowie umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą.