Uroczystość NMP Częstochowskiej

  1. W sobotę obchodzić będziemy 79 rocznicę wybuchu II wojny światowej, a po raz drugi Światowy Dzień Modlitw o ochronę Stworzenia. Módlmy się o poszanowanie ludzkiego życie, gdyż to człowiek jest koroną Bożego stworzenia.
  2. W Biurze Parafialnym można zamawiać intencje mszalne na drugie półrocze.
  3. W środę o godz. 19.15 zapraszam na katechezę chrzcielną rodziców i chrzestnych, których dzieci przyjmą sakrament chrztu we wrześniu.
  4. W piątek po Mszy wieczornej proszę o pomoc w posprzątaniu kościoła Parafian z ulic: Wypoczynkowej i Nad Miedzą.
  5. W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 9.00 zapraszam czcicieli Matki Bożej na nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP.
  6. W przyszłą niedzielę zapraszam na Mszę święta o godz. 12.00 rodziców wraz z  dziećmi, które rozpoczną naukę w klasie pierwszej. Proszę, aby przyniosły ze sobą tornistry i przybory szkolne, które zostaną pobłogosławione podczas Mszy.
  7. Także w następną niedzielę odbędzie się spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca po Mszy o godz. 9.00. A po Mszy wieczornej Ruch Rodzin Nazaretańskich zaprasza na spotkanie do salki małżonków.
  8. W poniedziałek 2 września o godz. 8.15 zostanie odprawiona Msza święta na rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Zapraszam dzieci rodziców i nauczycieli.
  9. W niedzielę 9 września o godz. 9.00 podczas Mszy modlić się będziemy w intencji chorych parafian. Osoby chore i w podeszłym wieku będą mogły przyjąć sakrament chorych. Proszę rodzinę lub sąsiadów, aby jeśli to możliwe, swoim im dotrzeć do naszej świątyni.
  10. Po Mszy można nabyć nowy numer Przewodnika Katolickiego z comiesięcznym dodatkiem „Pięć minut z Bogiem”.

Z A P O W I E D Z I* 

SZYMON NOWICKI, wolny, rzymskokatolik, par. MB Częstochowskiej – Poznań

MONIKA TUCZYŃSKA, wolna, rzymskokatolik, św. Józefa – Baranowo

Zapowiedź druga

MARCIN KOPIEĆ, wolny, rzymskokatolik, par. Świętego Krzyża – Poznań

KLAUDIA ŚMIEŁOWSKA, wolna, rzymskokatolik, par. św. Józefa – Baranowo

Zapowiedź pierwsza

*Administrator danych osobowych informuje, że dane osobowe dotyczące zapowiedzi przedślubnych zawarte na stronie parafii  p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Baranowie umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą.