Niedziela Chrztu Pańskiego

  1. Niedziela Chrztu Pańskiego kończy w liturgii okres Narodzenia Pańskiego. Podziękujmy Panu Bogu za dar chrztu, który uczynił nas dziećmi Bożymi i włączył do wspólnoty Kościoła.
  2. Dzisiaj po Mszy o godz. 9.00 zebranie Wspólnoty Żywego Różańca.
  3. W tym tygodniu Msze św. w dni powszednie z racji kolędy o godz. 9.00, a Biuro parafialne czynne tylko w czwartki od. 9.30-10.30.
  4. Plan kolędy dostępny jest na stronie internetowej parafii, w gablotach i na kartach wyłożonych w kościele. Wodę święconą można zabierać z przedsionka kościoła.
  5. Dzisiaj po wieczornej Mszy Ruch Rodzin Nazaretańskich zaprasza na spotkanie osoby pragnące pogłębić swoją więź z Panem Bogiem.
  6. Zwracam się z prośbą o pomoc w posprzątaniu kościoła w piątek po porannej Mszy do parafian z ulic Słonecznej i Lipowej.
  7. Polecam nowy numer Przewodnika Katolickiego i Małego Przewodnika dla dzieci.
  8. Zmarł nasz parafianin śp. Stanisław Czajkowski z Baranowa. Msza pogrzebowa w czwartek o 12.30 w Baranowie po niej pogrzeb na cmentarzu junikowskim. Wieczny odpoczynek…

O G Ł O S Z E N I E     S P O Ł E C Z N E

Sołtysi Baranowa i Chyb informują i zapraszają na spotkanie wiejskie, które odbędą się w salach wiejskich. W Baranowie 16 stycznia, a w Chybach 17 stycznia obydwa spotkania rozpoczną się o godz. 18.00.