III Niedziela Wielkiego Postu

  1. Od poniedziałku 1 marca nasza parafialna świątynia jest kościołem jubileuszowym w z racji Roku Świętego Józefa. Zapraszam do wspólnej modlitwy za wstawiennictwem naszego Patrona, zwłaszcza w środy podczas nowenny i Mszy Świętej ku czci św. Józefa. Od czwartku 11 marca rozpoczniemy nowennę przed uroczystością odpustową  św. Józefa. Także można zyskiwać odpusty za siebie lub kogoś ze zmarłych. Warunki odpustów można znaleźć na stronie internetowej naszej parafii. 
  2. Także na stronie internetowej można zapoznać się ze wskazaniami pasterskimi na tegoroczny Wielki Post. 
  3. Nabożeństwo Gorzkich Żali jest bezpośrednio po Mszy Świętej o godz. 9.00.
  4. Okazja do spowiedzi w dni powszednie pół godziny przed Mszą z wyjątkiem środy i piątku. Niech nikt z wiernych nie zaniedba duchowego przygotowania się do świąt wielkanocnych przez pojednanie się z Bogiem w sakramencie pokuty.
  5. W piątki Wielkiego Postu zapraszam wszystkich Parafian na nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 18.00.
  6. W sobotę przypada 8 rocznica wyboru na Stolicę Świętego Piotra papieża Franciszka. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach, także prosząc o błogosławione owoce jego wizyty apostolskiej w Iraku.    
  7. Biuro parafialne czynne jest w formie zdalnej. Można kontaktować się przez telefon lub internet. Msze Święte można zamawiać telefonicznie.
  8. Tradycyjnie w Wielkim Poście zbieramy daninę diecezjalną na potrzeby naszej Archidiecezji. Ofiary można składać w przygotowanych kopertach do skarbony lub przesyłać przelewem na konto parafialne z dopiskiem danina diecezjalna. Ufam, że dzięki życzliwości wszystkich Parafian będziemy mogli w tym roku wywiązać się z naszych zobowiązań wobec instytucji centralnych Archidiecezji.     
  9. Po Mszy można nabyć nowy Przewodnik Katolicki oraz Mały Przewodnik dla dzieci poświęcony św. Józefowi. Są także dostępne paschaliki Caritasu oraz list papieża Franciszka o św. Józefie Patris corde z modlitwami do Opiekuna Kościoła Świętego.  
  10. Zmarł nasz parafianin śp. Stanisław Boczoń z Baranowa. Msza pogrzebowa będzie się we wtorek w Baranowie o godz. 11.00, a po niej pogrzeb w Smochowicach.   

O G Ł O S Z E N I A     S P O Ł E C Z N E

Potrzebna jest pomoc dla chorego Frania. Rodzina prosi o zbiórkę środków pieniężnych na konieczną operację. Można też odpisać 1% podatku od dochodów. Bliższe informacje oraz numery kont, na które można przekazywać pieniądze są zamieszczone na plakatach wywieszonych w gablotach.