II Niedziela Zwykła

  1. Od piątku przeżywamy w Kościele Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Pamiętajmy w naszych modlitwach w intencji jedności przyczyni się do przezwyciężenia istniejących podziałów pośród wyznawców Chrystusa.
  2. W tym tygodniu w Panamie odbędą się Światowe Dni Młodzieży w których będzie uczestniczył papież Franciszek. Polska młodzież stanowi największą grupę z państw Europy. Także nasza parafia ma tam swoich przedstawicieli. Módlmy się także za młode pokolenie, aby otwierała swoje umysły i serca na zbawcze orędzie Chrystusa.
  3. Od soboty 26 stycznia kolęda rozpocznie się w Chybach. Początek kolędy o 15.30, a w soboty godz. o 14.00. Plan kolędy dostępny jest na stronie internetowej parafii, w gablotach i na kartach wyłożonych w kościele. Wodę święconą można zabierać z przedsionka kościoła.
  4. Msze św. w dni powszednie z racji kolędy o godz. 9.00, a Biuro Parafialne czynne tylko w czwartki od 9.30 – 10.30.
  5. Za tydzień zbierać będziemy ofiary na archidiecezjalną rozgłośnię Radio Emaus.
  6. Zwracam się z prośbą o pomoc w posprzątaniu kościoła w piątek po porannej Mszy do parafian z ulic Szamotulskiej, Białej, Alabastrowej i os. Kolorowego.
  7. Polecam nowy numer Przewodnika Katolickiego.

O G Ł O S Z E N I A     S P O Ł E C Z N E

Sołtys i Rada Sołecka w Baranowie serdecznie zapraszają mieszkańców na spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka, które odbędzie się w niedzielę 20 stycznia o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej.

Rada Sołecka zaprasza dzieci na Bal Karnawałowy w niedzielę 27 stycznia do Sali Wiejskiej w Baranowie. Zabawa przewidziana jest do godz. 16-18. Dzieci proszone są, aby przyszły w przebraniach karnawałowych.

Zebranie wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Baranowo odbędzie się w dniu 30 stycznia o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej. Bliższe informacje wywieszone są w gablocie.

Zebranie wiejskie w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi  Chyby odbędzie się we wtorek  05 lutego o godz. 18.15 w auli Gimnazjum w Baranowie przy ul Wypoczynkowej.