I Komunia św. – 2017 rok

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚW. W PARAFII PW. ŚW. JÓZEFA BARANOWO – 2016/2017
19.09.2016, g. 19:15 (poniedziałek) Spotkanie z rodzicami
01.10.2016, g.10:00 (sobota) Nabożeństwo i katecheza dla dzieci – poświęcenie różańca
              W październiku dzieci uczestniczą w nabożeństwach różańcowych – g. 18:00
                                                  (od poniedziałku do środy oraz w piątek).
17.10.2016, g. 19:15 (poniedziałek) Spotkanie z rodzicami
29.10.2016, g.10:00 (sobota) Nabożeństwo i katecheza dla dzieci – poświęcenie książeczek
21.11.2016, g. 19:15 (poniedziałek) Spotkanie z rodzicami
03.12.2016, g.10:00 (sobota) Nabożeństwo i katecheza dla dzieci – poświęcenie medalików
 W Adwencie dzieci uczestniczą w Roratnich Mszach św. o godz. 18:30 (przychodzą z lampionami
                                                                ( od poniedziałku do środy).
08.01.2017, g. 12:00 (niedziela) Msza św. – dzieci odnawiają przyrzeczenia chrzcielne
(przynoszą chrzcielne świece).
20.02.2017, g.19:15 (poniedziałek) Spotkanie z rodzicami.
01.03.2017, g.10:00 (sobota) Nabożeństwo pokutne i katecheza dla dzieci.
               W Wielkim Poście dzieci uczestniczą w Drodze Krzyżowej w piatki o godz. 17:00.
20.03.2017, g. 19:15 (poniedziałek) Spotkanie z rodzicami
01.04.2017, g.10:00 (sobota) Nab. dla dzieci – bezpośrednie przygotowanie do I spowiedzi św.
24.04.2017, g. 19:15 (poniedziałek) Spotkanie z rodzicami
29.04.2017, g.10:00 – 11:00(sobota) I spowiedź św. : dziewczynki godz. 10:00, chłopcy godz. 11:00.
08.05.2017, g. 19:15 (poniedziałek) Spotkanie z rodzicami – ustalenie prób
19.05.2017, g.17:00 – 18:30(piątek) II spowiedź św. : dziewczynki godz. 17:00, chłopcy godz. 17:30.
   20.05.16, g.12:00 (sobota) i 21.05.16,g.12:00 (niedziela) może też 28.05.16, g.12:00 (niedziela)
                                                    UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
                                BIAŁY TYDZIEŃ PO I KOMUNII ŚW. OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU.
Po I Komunii św. dzieci uczestniczą w nabożeństwach majowych, w Bożym Ciele i Oktawie,
a także od I piatku czerwca lub od września przez 9. miesięcy przystępują do spowiedzi św. i przyj-
mują Komunie św., aby zyskać łaskę obiecaną przez Najświętsze Serce Pan Jezusa!
UWAGA!
Do końca grudnia, jeśli dziecko nie było ochrzczone w parafii baranowskiej, proszę dostarczyć –
świadectwo chrztu dziecka z parafii, gdzie odbył się chrzest.
SZCZĘŚĆ BOŻE!